Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego 2016

Dodane: 23.09.2016 10:09
przez: mgr Dorota Marynowska

Kategoria: osiągnięcia
Data wydarzenia: 20.09.2016

Uczeń klasy 4A Technikum Dawid Karolewski znalazł się wśród 30 najzdolniejszych uczniów województwa śląskiego. Został stypendystą Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016. Stypendium jest indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Kandydat powinien wykazać się średnią ocen 4,80 w minionym roku szkolnym. Podstawą przyznania wsparcia były m.in. osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej, znaczące osiągnięcia artystyczne i sportowe, a także działalność społeczna (wolontariat).
Dawid Karolewski ukończył klasę III technikum z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen 5, 12 oraz wzorową ocenę zachowania. W roku szkolnym 2015/2016 został finalistą XLII Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz laureatem Konkursu Wiedzy Technicznej. W lidze lekkoatletycznej zajął czwarte miejsce w województwie, był drugi w rejonie i pierwszy w mieście w biegach przełajowych, z drużyną piłki ręcznej zajął drugie miejsce w mieście.
Dawid jest uczniem wypełniającym bardzo rzetelnie swoje obowiązki, zawsze chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczy w życiu klasy, reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, projektach, uczestniczy w akcjach promujących szkołę w środowisku lokalnym oraz w organizowanych na rzecz osób potrzebujących, akcjach charytatywnych. W bieżącym roku szkolnym był uczestnikiem stażu zagranicznego dla uczniów w ramach projektu Erasmus+ .
Pokaż galerię