VIII Krajowy Konkurs Energetyczny

Dodane: 19.09.2016 13:09
przez: mgr Ewa Krzysztofik

Kategoria: osiągnięcia
Data wydarzenia: 12.09.2016

Rozstrzygnięto VIII Krajowy Konkurs Energetyczny im. profesora Jacka Malko pod hasłem „Wszystko zależy od energii”. Uczeń naszej szkoły Patryk Tomasik zajął III miejsce za pracę „Czy efektywność energetyczną można traktować jako piąty rodzaj paliwa w energetyce?”. Opiekę nad uczniem sprawuje mgr Ewa Krzysztofik. Dyrektor szkoły mgr Krzysztof Będkowski za odpowiedzialne budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie oraz kształtowanie rozwoju osobowości uczniów otrzymał tytuł „Energetyczny Dyrektor”. Prace konkursowe oceniała komisja w składzie: dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr Ewa Kossak z Ministerstwa Energii, dr hab. inż. Michał Tomaszewski z Politechniki Opolskiej, dr inż. Andrzej Mroczkowski ze Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii. Nadzór merytoryczny nad konkursem i przewodnictwo Jury objęła dr Aleksandra Łakomiak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Serdecznie gratulujemy!
Pokaż galerię