Finał Ogólnopolski Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Dodane: 15.06.2016 08:06
przez: mgr inż. Edyta Szozda

Kategoria: osiągnięcia
Data wydarzenia: 12.06.2016

Kolejny sukces elektroników - Finał Ogólnopolski Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok B
Uczniowie naszej szkoły Dawid Karolewski z klasy 3a oraz Mateusz Kowalewski z klasy 3b wzięli udział w OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI - BLOK B, który odbył się w dniach 10 - 12 czerwca 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Koszalinie.
Olimpiada ta ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.
Nasi uczniowie odnieśli w niej znaczący sukces:
- Dawid Karolewski uzyskał tytuł laureata etapu okręgowego oraz finalisty olimpiady etapu ogólnopolskiego
- Mateusz Kowalewski uzyskał tytuł laureata etapu okręgowego
Na podstawie § 112 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW:)
Pokaż galerię