Ogólnopolski Tydzień Kariery

Dodane: 13.11.2014 15:11
przez: mgr Agnieszka Gwiazda

Kategoria: wydarzenia
Data wydarzenia: 25.10.2014

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbywał się po raz VI w dniach 20.X – 25.X pod hasłem: Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Zaproszono gimnazjalistów sosnowieckich szkół na spotkanie z zawodami, w których kształcimy w naszej placówce:
  • technik elektronik,
  • technik informatyk,
  • technik teleinformatyk,
  • technik realizacji nagrań i nagłośnień.
Program spotkania obejmował:
  1. prelekcja na temat ścieżek kariery zawodowej,
  2. zajęcia praktyczne prezentujące pracę w wyżej wymienionych zawodach,
  3. zwiedzanie szkoły (wybrane pracownie i obiekty).
W tym roku gościliśmy przedstawicieli 12 gimnazjów wraz z doradcami zawodowymi łącznie 175 uczniów.
Pokaż galerię