III Konfrontacje Filmowo-Plastyczne

Dodane: 27.10.2011 12:00
przez: mgr Anna Wesołowska

Kategoria: zainteresowania
Data wydarzenia: 27.10.2011

III Konfrontacje Filmowo-Plastyczne

W dniach od 25-27 października 2011r. odbyły się w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki III Konfrontacje Filmowo-Plastyczne pod hasłem : „Obraz i kod w polskiej sztuce plastycznej i filmowej pierwszej połowy XX wieku”. Patronat objął Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach konfrontacji klasy: 4B i 4G pod opieką mgr A. Wesołowskiej uczestniczyły w dniu 26 X 2011r. w wykładzie na temat: „Nowe Państwo, Nowe Nadzieje czyli sztuka polska 1918-1939. Między tradycją, a awangardą” wygłoszonym przez kustosza Muzeum Śląskiego A. Holeczko-Kiehla.
Pokaż galerię