Era przedsiębiorczości

Dodane: 16.04.2010 12:00
przez: mgr Beata Urbaś

Kategoria: zainteresowania
Data wydarzenia: 16.04.2010

UDZIAŁ W PROGRAMIE „ERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ – SOSNOWIECKI INKUBATOR”

W kwietniu 25 uczniów naszej szkoły - przedstawicieli klas III wzięło udział w programie „Era przedsiębiorczości społecznej – sosnowiecki inkubator” organizowanym przez Urząd Miasta w Sosnowcu.
Uczniowie wzięli udział w dwóch ośmiogodzinnych warsztatach oraz w dwugodzinnych spotkaniach z prawnikiem. Szkolenia zaproponowane w ramach programu dotyczyły wolontariatu jako narzędzia wspomagającego NGO’s.
Uczniowie zapoznali się z twórczym rozwiązywaniem problemów oraz z podstawami działalności woluntarystycznej. Dlaczego warto być wolontariuszem?”
Celem głównym programu „ Era przedsiębiorczości społecznej – sosnowiecki inkubator” było przekazanie podstawowej wiedzy i praktycznych porad dla wolontariuszy w celu efektywnej i satysfakcjonującej współpracy między organizacją a wolontariuszem. Szkolenie to pozwoliło przybliżyć ideę wolontariatu i poznać główne zasady, jakimi powinien kierować się początkujący wolontariusz. Dla organizatorów ważne również było wzbudzanie w uczestnikach świadomości twórczej, nauczanie postaw twórczych, wzmacnianie zdolności twórczych poprzez ćwiczenia, nauczanie technik twórczego myślenia (kompetencji heurystycznych) a także angażowanie uczestników do aktywności twórczej.
Po zakończeniu projektu wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych cyklów szkolenia oraz certyfikat potwierdzający udział w całym programie.
Pokaż galerię