Profilaktyka zdrowia

Dodane: 25.11.2009 12:00
przez: mgr Ewa Krzysztofik

Kategoria: zainteresowania
Data wydarzenia: 25.11.2009

W związku z ogłoszoną przez WHO pandemią nowej grypy A/H1N1 przeprowadzone zostały w klasach, przez nauczyciela biologii prelekcje na temat dróg zakażenia, objawów choroby, zasad profilaktyki i postępowania w sytuacji zarażenia się wirusem. Opracowane zostały materiały instruktażowe dla wychowawców klas, w celu poinformowania rodziców uczniów o zasadach postępowania z chorym dzieckiem. Przygotowano również gablotę informacyjną z najważniejszymi wiadomościami o zagrożeniu nową grypą.
Pokaż galerię