Elektronik najlepszy na Śląsku!!!

Dodane: 12.01.2011 12:00
przez: Admin

Kategoria: osiagniecia
Data wydarzenia: 12.01.2011

Tygodnik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” już po raz trzynasty ogłosiły wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. Uroczystość odbyła się w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Informatycznej w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu zajął w tym rankingu:
  • 1-wsze miejsce w województwie śląskim i 21-wsze miejsce w Polsce w Rankingu Techników 2011
  • 17-te miejsce w Polsce w Podrankingu Maturalnym Techników.
Dyrektor Szkoły odebrał dyplom oraz gratulacje z rąk prof. Tomasza Boreckiego - Przewodniczącego Kapituły Rankingu, pana Pawła Lisickiego – Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej” oraz pani Bianki Siwińskiej – Redaktor Naczelnej „Perspektyw”.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu szkoły ponadgimnazjalne w Polsce są od tego roku oceniane za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocena szkoły przez kadrę akademicką.

Źródłem danych do sporządzenia rankingu były protokoły komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną Perspektywy wśród kadry uczelni akademickich w całej Polsce.
Informacje o sukcesie naszej szkoły pojawiły się w większości regionalnych portali internetowych oraz w regionalnej prasie, radiu i telewizji.
Pokaż galerię