Wyróżnieni z klasy 4d 2012/13

Dodane: 27.06.2013 12:00
przez: Admin

Kategoria: wydarzenia
Data wydarzenia: 27.06.2013

Wychowawczyni klasy – mgr inż. Irena Sowińska wyróżniła następujących uczniów:
  • Damian Słowik – najwyższa średnia w klasie, bardzo dobre zachowanie, aktywny udział w życiu szkoły
  • Łukasz Gierlach – wysoka średnia ocen, wzorowe zachowanie, 100% frekwencji w klasie drugiej i czwartej, udział w konkursach przedmiotowych
  • Marcin Zimny - wysoka średnia ocen, wzorowe zachowanie, aktywny udział w szkolnych i pozaszkolnych akcjach charytatywnych
  • Damian Jaros - wysoka średnia ocen, bardzo dobre zachowanie, udział w konkursach przedmiotowych i podejmowanie prac społecznych
  • Daniel Palonek - wysoka średnia ocen, bardzo dobre zachowanie, udział w konkursach informatycznych
  • Jakub Jasiński – wzorowe zachowanie, wysoka frekwencja, i zaangażowanie w prace społeczne na rzecz klasy i szkoły