Nagrodzeni z klasy 4f rok 2012

Dodane: 23.04.2012 12:00
przez: mgr Marta Węglarz

Kategoria: wydarzenia
Data wydarzenia: 23.04.2012

Wychowawca klasy 4 f mgr Marta Węglarz wyróżniła za następujących uczniów:
  • Marta Gołuszko
  • Magfalena Pąchalska
  • Anna Czapla
  • Paulina Chełstowska
  • Daminik Kosowski
za bardzo dobre wyniki w nauce, udział w konkursach przedmiotowych, wysoką frekwencję na zajęciach szkolnych, pracę na rzecz społeczności klasowej i szkolnej.