Wyróżnieni z klasy 4f 2009/10

Dodane: 29.04.2010 12:00
przez: mgr Hanna Gątkiewicz

Kategoria: wydarzenia
Data wydarzenia: 29.04.2010

Wychowawczyni klasy 4f mgr Hanna Gątkiewicz postanowiła wyróżnić następujących uczniów: Stanisław Misztalski za bardzo dobre wyniki w nauce przez cały czteroletni tok nauki i wzorowe zachowanie otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. (średnia ocen z 4 lat: 4,82)
Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych:
 1. I miejsce w VI i VII Festiwalu Piosenki Angielskiej w 2009 i 2010 roku, w którym uczestniczył również w ubiegłych latach.
 2. I miejsce w Konkursie Matematycznym „Omnibus 2007\\\" organizowanym dla pierwszych klas szkół technicznych w Sosnowcu.
 3. Konkursy matematyczne „Kangur” i „Pikomat”, w których brał udział co roku.
 4. W kwietniu 2009r. (będąc w drużynie z kolegą z klasy, Krystianem Domianem) dostał się do 3 etapu Zagłębiowskiego Konkursu Matematycznego, który odbył się w VI LO im. Janusza Korczaka.

Stanisław Misztalski jest rzetelnym, sumiennym i pracowitym uczniem. Chętnie angażował się w życie klasy i służył pomocą w nauce kolegom oraz współpracował z wychowawcą klasy w wielu sprawach dotyczących funkcjonowania klasy. Bardzo aktywnie uczestniczył w realizacji europejskich projektów współpracy szkół Socrates Comenius, a jego praca i zaangażowanie przyczyniły się do zdobycia przez projekt I miejsca w konkursie „ICT w edukacji” zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.Co roku otrzymywał stypendium za wysokie wyniki w nauce. Laureat nagrody „Uczeń z klasą” z 2008 roku.

Przemysław Mańkowski za bardzo dobre wyniki w nauce przez cały czteroletni tok nauki i wzorowe zachowanie otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. (średnia ocen z 4 lat: 4,78)
Udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych:
 • corocznie w konkursie informatycznym BÓBR
 • konkurs informatyczny AV-School (12 miejsce drużynowo w edycji polskiej na 120 startujących ekip),
 • konkurs informatyczny INTERSIEĆ 2009/2010 na etapie wojewódzkim
 • Bardzo chętnie angażował się we wszystkie sprawy dotyczące życia i funkcjonowania klasy. Współpracował z wychowawcą i był niezwykle pomocny w wielu sprawach związanych z funkcjonowaniem klasy w społeczności szkolnej.
 • Cechuje go niezwykle wysoka kultura osobista. Jest bardzo sumienny i obowiązkowy. Koledzy z klasy zgodnie potwierdzają, że jest koleżeński i zawsze chętnie służył im pomocą.

Krystian Domian – uczeń klasy 4f za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie. Średnia ocen uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły to 4.52 Udział w szeregu konkursów i olimpiad przedmiotowych:
 1. Konkursie matematycznym „Kangurek”
 2. Konkursie ‘Jak wyobrażam sobie odpowiedzialną firmę” organizowanym przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, gdzie razem z drużyną otrzymał specjalne wyróżnienie.
 3. Konkursie matematycznym organizowanym prze IV LO w Sosnowcu i wielu innych.
 4. W kwietniu 2009r. (będąc w drużynie z kolegą z klasy, Stanisławem Misztalskim) dostał się do 3 etapu Zagłębiowskiego Konkursu Matematycznego, który odbył się w VI LO im. Janusza Korczaka. Laureat nagrody „Uczeń z klasą” z 2007 roku. Otrzymywał jednorazowe stypendia za wyniki w nauce.

Krystian posiada wszystkie cechy ucznia godnego naśladowania. Jest konsekwentny w swoich działaniach a jego osiągnięcia i pozytywne cechy charakteru potrafią zmotywować rówieśników do nauki, w której starał się im zawsze pomóc.
Rafał Kozłowski za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie. Średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły to 4.55 Udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych:
 1. Olimpiada wiedzy z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości
 2. Konkurs „Jak wyobrażam sobie odpowiedzialną firmę?” organizowany przez Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach w którym wraz z kolegami uzyskał specjalne wyróżnienie
 3. Uczestniczył w konferencji „CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami” organizowanej przez Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach
 4. „Człowiek Drogą Kościoła”
 5. XVIII Olimpiada Teologii Katolickiej, Gniezno 2008
 6. Etap szkolny– styczeń 2008r., Etap Diecezjalny – marzec 2008r.
Wielokrotnie typowany przez kolegów w z klasy i wychowawcę do nagrody „Uczeń z klasą” jest uczniem, który zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie – szczególnie, że tak wiele osiągnął i wykazał pozytywnych cech motywując tym swoich rówieśników. Ponadto jest osobą niezwykle skromną, ujmującą swoim stylem bycia, a jednocześnie imponującą zaangażowaniem w naukę i życie szkoły. Paweł Sikora za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie. Średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły to 4.6 Udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych:
 • II miejsce w międzyszkolnym konkursie matematycznym OMNIBUS,
 • wyróżnienie w konkursie matematycznym Kangur,
 • konkurs informatyczny AV-School (12 miejsce drużynowo w edycji polskiej na 120
 • startujących ekip),
 • Konkurs „Jak wyobrażam sobie odpowiedzialną firmę?” organizowany przez Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach w którym wraz z kolegami uzyskał specjalne wyróżnienie
Bardzo chętnie angażował się we wszystkie sprawy dotyczące życia i funkcjonowania klasy. Współpracował z wychowawcą i był niezwykle pomocny w wielu sprawach związanych z funkcjonowaniem klasy w społeczności szkolnej. Aktywnie uczestniczył w realizacji europejskich projektów współpracy szkół Socrates Comenius. Cechuje go niezwykle wysoka kultura osobista. Jest bardzo sumienny i obowiązkowy, obdarzony niecodziennym poczuciem humoru.
Pokaż galerię