Rok Chopinowski

Dodane: 11.02.2010 12:00
przez: Biblioteka

Kategoria: biblioteka
Data wydarzenia: 11.02.2010

7 stycznia Lang Lang, 27-latek z Chin, uważany za jednego z najlepszych pianistów klasycznych na świecie zainaugurował swym koncertem Rok Chopinowski 2010 w Polsce. "Chopin nie tylko przez swoje dzieło, ale poprzez fakt, że był niezwykłą indywidualnością być może najpiękniejszej epoki kultury, jaką była epoka romantyzmu, stał się wartością promieniującą w sposób niezwykły. Można śmiało powiedzieć, że mamy do czynienia ze zjawiskiem kulturowym, wykraczającym daleko poza konwencję klasycznych wykonań. Nie obawiam się więc schematyczności, nie boję się stereotypu."... mówi Waldemar Dąbrowski, Przewodniczący Komitetu Obchodów CHOPIN 2010
Z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina przygotowano wiele projektów i wydarzeń artystycznych. Poza licznymi koncertami w wykonaniu sław w jubileuszowym roku zostanie otwarte nowoczesne Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie; jednym z wydarzeń muzycznych będzie festiwal „Chopin i jego Europa”, a ukoronowaniem, obchodów - jubileuszowy Konkurs Chopinowski. Wszystkie aktualności dotyczące wydarzeń i związanych z nimi miejsc można śledzić na stronie http://chopin2010.pl Od 19 stycznia do 13 marca Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu proponuje wystawę „Fryderyk Chopin – życie, dzieło, tradycja” a o godz.17.00 – projekcję filmu „Chopin. Pragnienie miłości” w reżyserii Jerzego Antczaka, w rolach głównych Piotr Adamczyk i Danuta Stenka.
Wystawa ma na celu zaprezentowanie piśmiennictwa i dokumentów ilustrujących sylwetkę i działalność artystyczną tego wybitnego twórcy. W gablotach przedstawiono wydawnictwa omawiające oraz ilustrujące postać i dokonania artysty, recepcję jego twórczości, a także organizacje i imprezy kultywujące jego pamięć. Materiały ujęto w kilka grup tematycznych, znajdziemy tu m.in.: rodzinę Chopina, jego prywatną korespondencję , twórczość kompozytora, Konkursy Chopinowskie, znanych romantyków o Chopinie, kobiety i fascynacje miłosne Fryderyka, podróże i filmy o Fryderyku Chopinie, wreszcie chorobę i śmierć kompozytora. Nie zabraknie także odniesień literackich czyli Chopin natchnieniem poetów i prozaików. Uzupełnieniem materiałów prezentowanych w gablotach są liczne fotoramy z bogatym materiałem ilustracyjnym przedstawiającym m.in. przykładowe autografy kompozytora. Przygotowując ekspozycję wykorzystano materiały pochodzące ze zbiorów własnych sosnowieckiej Biblioteki oraz bogatych zasobów Internetu.
Biblioteka Szkolna proponuje wystawę okolicznościową poświęconą Fryderykowi Chopinowi, wyjścia uczniów na wystawę Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz … muzykę Chopina – serdecznie zapraszamy.
Pokaż galerię